Vem, Var, När och Hur?

Upprinnelsen till Grappasällskapet är att vi var några bekanta som delade intressen för vin och mat, då gärna italienskt. Vi hade vid skiftande tidpunkter kommit i kontakt med grappa. Alla eniga om den njutning en bra grappa kan ge efter en god måltid. Problemet var bara att det vid den tiden inte fanns så värst många restauranger i Sverige som hade grappa i sitt sortiment. De flesta hade inte ens hört talas om att det fanns en dryck med detta namn och för de som hade handlade mest om att det var något som ej var drickbart.

Därför föddes ideén, Hösten 1996, om att starta en klubb eller förening där personer med denna ”udda” böjelse, kunde träffas och gemensamt odla och utveckla sitt gemensamma grappa intresse, i syfte att sprida kunskap om den då i Sverige så relativt okända drycken. Den 28 november 1996 var det kallat till möte, för att instifta Grappa-sällskapet. Detta hölls på Nötejsö Värdshus, intill Sturups flygplats. De närvarande enades om villkoren och bildade då en styrelse för Svenska Grappa Sällskapet. Den 24 februari 1997 blev sällskapet registrerat och klart.

Scroll to top