Historik

Den sträcker sig ända tillbaka till 500-talet då Burgunderna, som var en Germansk folkstam med rötter i Skandinavien, passerade området Friuli i nordöstra Italien. Det fornnordiska namnet på Bornholm var Burgundraholm. Senare kom det att bli jesuiterna i Bresciaområdet som studerade vidare om grappatillverkning och förädla konsten till vad den är idag. Detta är förklaringen till att de flesta tillverkarna finns i norra Italien även om det på senare tid spridit sig till alla vindistrikten i landet. Vid 1900-talets början fanns omkr. 200.000 destillerier, medan det i dag endast finns ca 125 kvar, varav ca 30 tillverkare står för 80% av produktionen. Grappa svarar för ca 40% av spritkonsumtionen i Italien och årsvolymen är ca 40 milj. flaskor.

Egentligen är det en av många förädlingar av den ”rena” alkoholen som tidigt föddes hos de gamla egyptierna. Alkohol var namnet för ”den finaste beståndsdelen” av något och på arabiska uttalas det al-kuhl. Detta uttryck levde sedan vidare in i medeltiden och det är här man tror att sig finna grappans ursprit. ”Spiritus” betyder på latin ”själ” och vi använder flitigt detta ord idag när vi pratar om just alkohol och sprit. Sedan kan man urskilja varianter som akvavit eller som det heter på latin ”Aquavitae” som betyder livets vatten. Att det är gott för själen tycker vi på Svenska Grappa Sällskapet är en ”Själ-v-klarhet”.

Bassano del Grappa räknas väl idag till den ort som är herresätet för grappa och där det hela tog fart i modern tid. Där huserar både Nardini och Poli.

Scroll to top